⚠️ Սիրելի հետևորդներ, կայքը տեխնիկական պատճառով կարճ ժամանակով չի գործելու։🤝 Հայցում ենք ձեր ներողամտությունը։
 Աշխատանքի վերականգնումից հետո ձեզ կտեղեկացնենք։
❤️ Շնորհակալություն։