fbpx
Կառավարություն

Տնտեսական գործունեության հնարավորությունների ընդլայնումը՝ կառավարության համար 1 խնդիր

Գործադիրի այսօրվա նիստում քննարկվել է կառավարության ծրագիրը, որի մեջ առաջիկա 5 տարվա աշխատանքների համար ամփոփված է 4 խնդիր․

 1. Տնտեսական գործունեության հնարավորությունների ընդլայնումը,
 2. Պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացումը,
 3. Մարդկային ներուժի զարգացումը,
 4. Հուսալի ենթակառուցվածքների զարգացումը և հասանելիության ընդլայնումը։

Առաջին խնդրի՝ տնտեսական գործունեության հնարավորությունների ընդլայնման համար նախատեսված են նաև ենթախնդիրներ․

 • ձեռնարկատիրության, ձեռներեցության, նորարարության խթանումը, աշխատանքի, ստեղծարարության քաջալերումը՝ նաև ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը բարձրացնելու միջոցով,
 • պետական կարգավորումների առավելագույն պարզեցումը, դրանցով պայմանավորված բիզնեսի համար ժամանակային և ֆինանսական բեռի նվազեցումը,
 • գործարարության համար խոչընդոտ հանդիսացող կարգավորումների վերացումը, հարկային և մաքսային քաղաքականության պարզեցումը,
 • ներդրումային միջավայրի բարելավումը, մասնավոր ներդրումների աճը,
 • մասնավոր ձեռնարկատիրական գործունեության համար նպաստավոր պայ­ման­ների ստեղծումը, կապիտալի լիարժեք պաշտպանությունը,
 • արտաքին շուկաներին ինտեգրված տնտեսությունը՝ արտահանման ծավալների շարունակական աճը,
 • հասցեական քաղաքականությամբ և տարբերակված մոտեցումների կիրառմամբ Երևանից դուրս գործարար համայնքի զարգացումը:

 

ԱՄԵՆԱԴԻՏՎԱԾՆԵՐԸ

ՎԵՐ