fbpx
Արցախ

Ֆրասիայի Ալֆորվիլ քաղաքը ճանաչել է Արցախի անկախությունը

Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնում է․

«Ֆրանսիայի Ալֆորվիլ քաղաքի փոխքաղաքապետ Գարո Խաչիկյանը հայտնել է, որ քաղաքային խորհուրդը միաձայն քվեարկել է Ֆրանսիայի կողմից Արցախի Հանրապետության ճանաչման օգտին:

Որոշում է կայացվել նաև Ալֆորվիլի կողմից ֆինանսական աջակցություն տրամադրել Արցախի հայ բնակչությանը»:

https://www.facebook.com/ArtsakhInformation/posts/192754892365299?__cft__%5B0%5D=AZU5UaVHy88eiRZINNXCEfigG8ArrkhbN68H8vXQYZyfX3Hl5wu0w9wlgtMWWPDPupll65jjGJqTUH-gMoJsFo5qtOfwnSBZp0tLivjh_hCoQ-jjOG_aPvtsHScCuUcWhgQHKmIGuphmu2pNMR51AgWAjq1eNz-NyoMRT1HVhRo2_fcntZ0eXNeEjl6po7rBZQ0&__tn__=%2CO%2CP-R

ԱՄԵՆԱԴԻՏՎԱԾՆԵՐԸ

ՎԵՐ