Կառավարություն

Կառավարության հաստատած փոփոխությունը

Կառավարությունը հաստատեց ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց­ների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման և պարտադիր տեխնի­կա­կան զննութ­յան փաստաթղթին (կտրոնին) ներկայացվող պահանջները և շրջանառության կարգը հաս­տատելու մասին փոփո­խութ­յուն­ները, ըստ որի՝ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկված բնապահպանական հարկը.

✅ առաջին տեխնիկական զննություն անցնելու դեպքում վճարվում է մինչև առաջին տեխնիկական զննությունը, իսկ տարեկան տեխնիկական զննություն անցնելու դեպքում` մինչև տարեկան տեխնիկական զննությունը,

✅ երկու հարկային տարվա ընթացքում մեկ տեխնիկական զննություն անցնելու դեպքում` բնապահպանական հարկի տարեկան գումարի կրկնապատիկի չափով

Հաղորդում է կառավարության Տելեգրամի պաշտոնական ալիքը։

ԱՄԵՆԱԴԻՏՎԱԾՆԵՐԸ

ՎԵՐ